Terug naaar Tijdmachine

2014

Oosterhout en Breda verbonden door landschapspark De Open Linie

De Open Linie wordt de nieuwe naam voor landschapspark Oosterhout-Breda. De naam is gebaseerd op de ligging en de eigenschappen van het gebied, de visie op het landschapspark en haar historie. In het gebied zijn sporen van oude verdedigingswerken zichtbaar. Om de bewoners van beide steden uit te nodigen voor een kennismaking met het gebied, worden daarom op deze dag tal van activiteiten georganiseerd.

 

In 2009 hebben de initiatiefnemers (de gemeenten Oosterhout en Breda, de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) een gezamenlijke visie opgesteld voor het realiseren van een groene buffer in de vorm van een duurzaam landschapspark, dat het hoge, droge boslandschap vanaf de Vrachelse Heide tot aan boswachterij Dorst verbindt via het agrarisch cultuurlandschap met de laaggelegen Vuchtpolder en de Mark. Vanaf 2010 is er aan de uitvoering van het project gewerkt. Er is ruimte gemaakt voor nieuwe houtwallen, greppels, en poelen. Er is een nieuw routenetwerk van wandel- en fietspaden aangelegd. Daarnaast blijft er ruimte voor landbouw en verblijfsrecreatie.