Terug naaar Tijdmachine

2014

Selfie-verbod in Amphia

Het Amphia-ziekenhuis verbiedt in al zijn vestigingen het maken van foto- en filmopnamen door bezoekers. Dat verbod gold al op de spoedeisende hulp, maar wordt nu uitgebreid tot de wachtruimtes van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is het eerste in Nederland dat zoiets doet.

Het is niet nodig dat je jezelf terugvindt op de facebook-pagina van een andere bezoeker: ieder heeft recht op privacy.

 

Het publiek had het volste begrip voor de maatregel: “Eigenlijk zouden ze dit in alle publieke gebouwen moeten invoeren”. Andere ziekenhuizen in Brabant overwegen het voorbeeld van het Amphia te volgen.