Terug naaar Tijdmachine

2014

Nieuw College van B&W geïnstalleerd

Marian Janse (Gemeentebelangen), Jan Peters (VVD) en Marcel Willemsen (CDA) die ook al deel uitmaakten van het vorige college, krijgen de komende vier jaar gezelschap van Mark Vissers (SP). Het coalitieakkoord kreeg de naam mee ‘Met Oosterhout, voor Oosterhout’, en wil vooral de betrokkenheid van de burger bij het beleid vergroten. “We zochten een breed draagvlak. Niet alleen in zetels en politieke kleur, maar onder diegenen in deze raad die niet in de coalitie zitten én onder de Oosterhoutse bevolking’, zei Marian Janse, de initiatiefneemster van de coalitiebesprekingen. Het akkoord is minder dichtgetimmerd dan anders. Mark Visser is de eerste SP-wethouder in Oosterhout. Hij heeft o.a. de sociale zekerheid in zijn portefeuille.