Terug naaar Tijdmachine

2014

Schapen ingezet bij gemeentelijk groenbeheer

De gemeente Oosterhout heeft besloten om schapen in te zetten op plaatsen waar moeilijk gemaaid kan worden: op taluds, bermen en natte plaatsen. Deze worden, vanwege de bezuiniging, nu nog maar een keer per jaar gemaaid, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Dirk Geleijnse uit Zevenbergen is met zijn 250 Kempische heideschapen ingehuurd om die plekken te begrazen. Hij begint op het Slotjesveld, gaat dan naar de heilige Driehoek, de Molenbuurt, de Staatsliedenbuurt, het Slotbossetorenpark en het Gooikensbos. Die rondgang duurt vier weken. In juli en oktober komt de kudde terug om dezelfde plekken te begrazen. Aan het eind van het jaar wordt het project geëvalueerd. Dan wordt besloten of deze manier van maaien kan worden voortgezet. 

 

 

De schapen trekken veel bekijks en het publiek reageert enthousiast.