Terug naaar Tijdmachine

2013

Brede school verliest subsidie

Het Oosterhouts college is van plan om de subsidie in twee jaar af te bouwen. Het college denkt de doelen die het via de brede scholen bereikt (vergroten ouderparticipatie en het vergroten van de sociale samenhang in multiculturele wijken) in de toekomst met andere projecten te bereiken. Het geld dat vrijkomt wordt geïnvesteerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in het project Brede Buurt. Deze moeten projecten aanbieden die voor alle scholen beschikbaar zijn.

Oosterhout had twee brede scholen: Een samenwerking tussen de Biëncorf en de Kameleon in Slotjes-Midden, en De Ontdekking in Oosterheide.