Terug naaar Tijdmachine

2013

Plan Zwaaikom afgelast

Sinds het midden van de jaren negentig wordt gewerkt aan het Plan Zwaaikom. Het bestemmingsplan kwam gereed in 2005, maar werd pas echt definitief na een uitspraak van de Raad van State. Grootste struikelblok was de verplaatsing van betonfabriek Struijk, waarover geen overeenstemming kon worden bereikt. Onteigening bleef de enige optie. Dat kan echter alleen als er een onmiddellijke noodzaak kan worden aangetoond. Omdat de huizenmarkt al enige jaren is ingestort, kan dat niet worden waargemaakt. De ambities zijn teruggeschroefd: de wijk wordt minder aantrekkelijk, en in plaats van duizend woningen zijn er nu nog maar ruim de helft gepland, terwijl Struijk gewoon gehandhaafd blijft. Een deel van de provinciale subsidie vervalt.