Terug naaar Tijdmachine

2013

Uitstel plannen sluiting kerken

De geloofsgemeenschappen in Oosterhout krijgen een jaar extra de tijd om plannen in te dienen voor de af te stoten (5) kerkgebouwen. Die plannen moeten dan wel financieel deugdelijk onderbouwd zijn, anders gaan ze alsnog dicht. Vooral in de kerkdorpen wordt sterk gehecht aan het behoud van de kerkgebouwen. In november 2014 moeten de plannen ingeleverd zijn.

De gemeente Oosterhout heeft inmiddels laten weten dat zij geen kerken zal aankopen.