Terug naaar Tijdmachine

2005

Oosterhout Familiestad

Het gemeentebestuur lanceert bij de Perspectiefnota (voorjaar 2005) de slogan ‘Oosterhout Familiestad’: een vitale en betrokken gemeenschap waarin zich graag jonge gezinnen willen vestigen om zo de vergrijzing tegen te gaan. Het College van B&W pleit voor ruim opgezette en groene woonwijken, voor rijk geschakeerde werkgelegenheid, veel voorzieningen, veiligheid en overzichtelijkheid. De slogan wordt vanaf 2007 officieel gepromoot, naar inwoners en bezoekers (via de VVV).