Terug naaar Tijdmachine

2005

Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding

De gemeenteraad neemt in mei 2005 een principebesluit tot aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) tussen Oosterhout en Breda. Een dergelijke verbinding van snelle, comfortabele en frequent rijdende bussen wordt eerst gerealiseerd tussen Breda en Etten-Leur, in de planning zal de verbinding met Oosterhout (via Teteringen) in 2010 tot stand komen. De raad wil ook een studie naar de haalbaarheid van een fijnmazig openbaar vervoernetwerk in de stad zelf.