Terug naaar Tijdmachine

2005

Referendum maakt einde aan natuurbad Surae

Het zwembad Surae is al jaren een financieel zorgenkindje van de gemeente. Reeds in 1996 is in overleg met Staatsbosbeheer besloten Surae in 2005 te sluiten. Maar in 2002 wordt het platform Behoud Surae opgericht en vindt een handtekeningenactie plaats. In februari 2005 besluit de Oosterhoutse gemeenteraad, op voorstel van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA, VVD en Groen Brabant, tot een raadgevend referendum over de kwestie. In de vraagstelling wordt wel meegenomen dat het openhouden van het bad twee ton extra investeringen vergt (zeven euro per huishouden). Tegen de verwachting in keert op 1 juni 2005 een kleine meerderheid van de Oosterhouters (53,9%) zich tegen het openhouden van het zwembad. Het lot van natuurbad Surae is daarmee bezegeld.