Terug naaar Tijdmachine

1977

Verwarmde buitenbaden in Warande

In de jaren zeventig nemen de bezoekersaantallen van zwembad Warande snel af. In 1972 duikt het aantal onder de 100.000. Het ontbreken van moderne baden wordt als de belangrijkste oorzaak gezien. In 1977 wordt daarom besloten tot aanleg van vijf verwarmde circulatiebaden.