Terug naaar Tijdmachine

1976

Gemeenteraad laat tanden zien

Tientallen jaren is de portefeuille volkshuisvesting binnen het College van B&W in handen van de burgemeester. Van Oers en Elkhuizen weten daardoor hun stempel te drukken op de woningbouw in Oosterhout. Maar in 1976 waait er in de gemeenteraad een andere wind. De vergaderingen van de raadscommissies worden openbaar en de portefeuille volkshuisvesting gaat voor het eerst naar een wethouder (Piet Willemsen).