Terug naaar Tijdmachine

1977

Geld voor torenfaçade Heilig Hartkerk

De parochiekerk Heilig Hart van Jezus (in 1920 door bisdom overgenomen van de toen uit Oosterhout vertrekkende Jezuïeten) neemt een markante plaats binnen het centrum van Oosterhout in. Het bisdom besluit echter in de jaren zeventig de kerk te sluiten en in 1972 is de gemeente eigenaar. Een complete afbraak van de kerk wordt na protesten vanuit de bevolking voorkomen. De torenfaçade blijft overeind nadat in 1977 de gemeenteraad met één stem meerderheid besluit om 670.000 gulden uit te trekken voor het behoud. In 1982 kan de torenfaçade in gebruik genomen worden. Een groep ingezetenen vestigt er een stiltecentrum in.