Terug naaar Tijdmachine

1961

Plan Oosterheide

In 1961 gaat de gemeenteraad akkoord met een voor Oosterhoutse begrippen gigantisch bouwplan: Oosterheide. Op 200 hectaren zullen 3200 woningen gebouwd worden voor 13.000 mensen. Driekwart zal bestaan uit eengezinswoningen, een kwart uit flats. Op 30 januari 1965 worden de eerste woningen opgeleverd. Hetzelfde jaar stemt de raad in met de bouw van 1100 extra hoogbouwwoningen. Oosterheide wordt in 1970 voltooid en telt dan 2500 woningen en 12000 inwoners.