Terug naaar Tijdmachine

1962

Hommeles

De Oosterhoutse jeugd zet voor het eerst een eigen soos op zonder toezicht door volwassenen: Hommeles. Er komen al snel ook jongeren uit Breda, Tilburg en vrij veel Rotterdammers. De sfeer die de soos uitstraalt, de schaarse verlichting en de afwezigheid van toezicht, staan menig opvoeder tegen. De politie stelt zelfs een officieel onderzoek in, maar komt tot de conclusie dat er weinig schokkends gebeurt. Hommeles wordt vooral bezocht door scholieren en middenstandskinderen. De arbeidersjeugd blijft dansschool Need en het café van De Nijs trouw.