Terug naaar Tijdmachine

1961

Afscheid burgemeester Van Oers

Dat Van Oers als burgemeester de touwtjes in handen heeft, is voor geheel Oosterhout zonneklaar. Bij zijn afscheid windt wethouder Sjef Willems er dan ook geen doekjes om: ‘U was burgervader, maar U was ook heerser. U stond op uw burgemeesterlijke prerogatieven en duldde in geen enkel opzicht aantasting daarvan’. Van Oers streven was er op gericht om Oosterhout groot te maken. Hij wordt ‘steden- en scholenbouwer’, en beminde het ambt gelijk zijn vrouw. De gemeenteraad benoemt hem, als eerste persoon in de gemeente, tot ereburger. Van de raad ontvangt hij een autoradio, de auto krijgt hij vanuit een inzamelingsactie onder de bevolking.