Terug naaar Tijdmachine

1894

Bedrijfsziektekostenverzekering

Bij margarinefabriek Verschure werd in 1894 een ziekenfonds ingesteld voor de ‘vaklieden en werklieden’. Het fonds kreeg zijn geld uit bijdragen van werkgever en werknemers. Zijn voorbeeld werd gevolgd. In 1900 hadden in ieder geval de steenfabriek van Frans Oomen en de kisten- en kuipenmakerij van Simons hun personeel op deze manier verzekerd.