Terug naaar Tijdmachine

1895

Broeders van Huijbergen vestigen zich in de Arendstraat

Al in 1894 had de Sint-Vincentiusvereniging plannen om een school voor arme jongens op te richten onder leiding van de broeders van Huijbergen. De broeders waren bereid scholen en weeshuis onder hun hoede te nemen. Er werd een flink nieuw klooster annex patronaat gebouwd, dat op 8-5-1895 werd geopend. Onmiddellijk namen de broeders de zorg voor het weeshuis en de bewaarschool van de Sint-Vincentiusvereniging over.