Terug naaar Tijdmachine

1893

Verzet tegen de tiend

In 1893 hield Troelstra een lezing in Breda. Deze socialistische voorman was ook tegen het betalen van de tiend, een verouderde belasting die nog volgens middeleeuws recht betaald moest worden aan de (voormalig) heer. Oorspronkelijk moesten de boeren een tiende deel van de oogst en de jonge dieren afstaan, maar in de loop van de tijd was dat omgezet in een geldbedrag. In Den Hout hebben de boeren zich tegen het betalen van de tiend verzet. Ze hadden daarover ruzie met de pastoor, die vond dat ze moesten betalen.