Terug naaar Tijdmachine

1886

De joodse gemeenschap vertrekt

Na 1886 liep het aantal gemeenteleden snel terug. De leerlooierij van de gebroeders Kooperberg, de leerhandel van Simon en Willem Kooperberg en de manufacturenhandel van De Jong verhuisden naar Breda. Andere leden van de familie Kooperberg en Levie verlieten Oosterhout, mét hun bedrijven. Enerzijds was het ontbreken van economisch perspectief een reden voor die verhuizing, anderzijds speelde ook de toenemende onverdraagzaamheid van de katholieken een rol. In 1899 bleef de bejaarde Philip Kooperberg als enige met zijn vrouw in Oosterhout achter. Hij overleed op 14 november 1914. In zijn leven had hij het ontstaan, de korte bloeiperiode en de ondergang van de joodse gemeente meegemaakt. De kleine synagoge werd verkocht en van het daarvoor ontvangen geld werd een muur gebouwd om het joodse kerkhof op Vrachelen. De inventaris van de synagoge werd geschonken aan een kleine joodse gemeenschap in Emmen.