Terug naaar Tijdmachine

1886

Rijkspostspaarbank

In 1886 wordt de Rijkspostspaarbank gevestigd in het postkantoor.