Terug naaar Tijdmachine

1887

Straten in het centrum krijgen trottoirs

De stoomtram, die groter en zwaarder was dan paardenkarren en bovendien een flinke snelheid kon bereiken, bracht de noodzaak met zich mee om voor voetgangers in de straten een aparte, veilige ruimte te creëren. In 1887 waren alle straten langs het tracé van de tram van trottoirs voorzien. De gemeenteraad had dat besluit graag genomen: Middelwijk (=Oosterhout) was de laatste jaren zeer verfraaid, vond men, en trottoirs zouden een welkome bijdrage zijn aan de verdere verfraaiing