Terug naaar Tijdmachine

1871

Suikerfabriek aan de Statendam

De suikerfabriek ‘Heere & Co’ werd in 1871 opgericht. De bieten werden aangevoerd aan de Statendam. De fabriek stond op Oosterhouts grondgebied, maar de heer Th. Heere, burgemeester en grondeigenaar in Raamsdonk, was de belangrijkste vennoot. De fabriek bood in de winter werkgelegenheid aan honderden mensen.