Terug naaar Tijdmachine

1871

Inenten tegen de pokken

Er heerste in die jaren regelmatig pokkenepidemieën. Daarvoor kwam een entstof beschikbaar. Over de effectiviteit daarvan was men in die tijd nog niet echt zeker, maar het leek wel iets te helpen. In 1871 werden voor het eerst massaal kinderen ingeënt. Dat was niet gratis. Vanaf 1873 werd een ‘pokkenbriefje’ een bewijs van inenting tegen de pokken, verplicht gesteld als men op de openbare school wilde worden toegelaten.