Terug naaar Tijdmachine

1807

Een bijkantoor van de Posterijen

In 1807 krijgt Oosterhout een bijkantoor van de posterijen. Het ressorteerde onder Breda. Nicolaas Chartrer, goud- en zilversmid maar ook kashouder in de Kerkstraat, wordt de eerste directeur. Na zijn overlijden nam zijn zoon al zijn functies over.