Terug naaar Tijdmachine

1806

Discussies over tracé Napoleonsbaan

Keizer Napoleon legde de weg Parijs-Amsterdam aan. Die liep door Oosterhout. Tussen 1806-1809 discussieerde men over het tracé Oosterhout-Geertruidenberg. Er werden drie mogelijkheden onderzocht. Het uitgevoerde tracé liep door het stadshart: Heuvel-Gasthuisstraat-Arendstraat-Kerkstraat-Leijsenhoek- Leijsense Kerkweg. Daar maakte men gebruik van bestaande, deels al bestrate wegen. Daarop sloot de nieuwe weg aan die met een boog naar het noorden draaide en dan verder rechtuit liep. Een van de niet uitgevoerde tracés zag de Heuvel als een kopstation. Het verkeer zou het plein aan de westkant verlaten en dan vanaf de herberg De Hooiwagen een grotendeels nieuwe weg volgen die even ten westen van de Oosterhoutse haven noordwaarts liep. Langs de oostzijde van die weg werd, zoals op de kaart te zien is, een nieuw kanaal voorzien, vermoedelijk om het ophoogmateriaal voor de weg te leveren, maar mogelijk ook als vernieuwing of uitbreiding van de Oosterhoutse haven. Daarom lijkt dat een Oosterhouts alternatief.