Terug naaar Tijdmachine

1807

Mooie Keetje

Mooie Keetje werd op in 1807 geboren in logement De Koppelpaarden. Zij groeide uit tot een beeldschoon meisje, dat in het logement bediende. Tijdens de Belgische Afscheidingsoorlog (1830-1839) bediende ze naast de eigen clientèle ook de talrijke soldaten en officieren die hier gelegerd waren. Ook prins Willem II, de latere koning Willem II, behoorde tot haar klanten. Hildebrand beschrijft haar in zijn verhaal 'Het Noordbrabantse meisje' dat later is toegevoegd aan de Camera Obscura. l 'Hoe warm het was, en hoe ver'is een hoofdstuk van 'Een oude kennis'. Mooie Keetje bleef in functie tot ze 87 jaar was. Toen is ze in het gasthuis opgenomen, waar ze 17 mei 1895 overleed.