Terug naaar Tijdmachine

2002

Toerisme belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid

Toerisme en recreatie worden voor de gemeente Oosterhout steeds belangrijker. Dat blijkt uit een in 2003 gehouden onderzoek. In 2002 is de sector goed voor een slordige 84 miljoen euro aan bestedingen. Maar liefst 500.000 toeristen bezoeken jaarlijks de gemeente, zo’n 80% daarvan overnacht op campings en in bungalows, het resterende deel gebruikt de jachthaven of een hotel. Daarnaast telt Oosterhout jaarlijks ook nog eens drie miljoen dagjesmensen. Die komen naar de stad om er gezellig te winkelen, een museum te bezoeken, te gaan fietsen e.d. Deze groep is verantwoordelijk voor 75% van de inkomsten die zijn toe te schrijven aan toerisme en recreatie. Het blijkt dat toerisme en de recreatie op jaarbasis goed zijn voor zo'n 1100 voltijdsbanen. Maar, omdat in de branche veel in deeltijd wordt gewerkt, gaat het hier gemiddeld eigenlijk om 1500 banen. Dat is in Oosterhout circa 6% van de totale werkgelegenheid.