Terug naaar Tijdmachine

2002

Sheriff Brokx overleden

Gerrit Brokx wordt op 22 juni 1933 geboren in Oosterhout, als zoon van een kolenhandelaar. Hij is de zesde van het acht kinderen tellende gezin. Er is weinig geld in huize-Brokx. Gerrit voetbalt vanaf zijn twaalfde bij TSC en is de eerste in het gezin die naar het gymnasium in Breda mag. In 1962 treedt hij voor de KVP toe tot de gemeenteraad, in 1966 wordt hij wethouder. In de avonduren studeert hij rechten. Zijn wethoudersstoel verruilt hij in 1970 voor een zetel in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Van 1977 tot 1986 is hij staatssecretaris volkshuisvesting in de kabinetten Van Agt en Lubbers. Zijn Haagse ambities worden om zeep geholpen door CDA-fractievoorzitter De Vries die hem in 1986 dwingt af te treden wanneer er een parlementaire enquête aankomt over fraude in de gesubsidieerde woningbouw. Brokx wordt vervolgens burgemeester van Tilburg (1988-1997). Hij blijft de politieke straatvechter uit Oosterhout, in Tilburg krijgt hij de bijnaam ‘de sheriff’. Op 11 januari 2002 overlijdt hij na een lang ziekbed.