Terug naaar Tijdmachine

2003

‘Religieus shoppen’

De gemeente Oosterhout telt negen parochiekerken, waarvan de exploitatielasten door de krimpende geloofsgemeenschappen niet meer zijn op te brengen. Bovendien worden de missen steeds minder bezocht. Een ingrijpende reorganisatie van het pastoraat en een forse sanering van het gebouwenbezit zullen het tij moeten keren. Een werkgroep van pastores doet in 2003 het voorstel het pastorale aanbod toe te snijden op de vraag van de 'religieuze consument'. Er worden drie profielen voorgesteld. Het ‘huiskamerprofiel’ (Oosterhout-oost, Oosterheide, Dorst en Oosteind) richt zich op een laagdrempelig pastoraat en een toegankelijke liturgie. Het ‘hoogmisprofiel’ (Sint Jan) kenmerkt zich door klassieke liturgie en individueel pastoraat. En ten slotte is er het ‘pleisterplaatsprofiel’ (Maria, Nazareth, Dommelbergen en Den Hout) voor moderne zinzoekers. De Verrijzeniskerk (Oosterheide) en de Nazarethkerk zullen in 2004 gesloten worden. De baanbrekende plannen, door BN-De Stem bestempeld als ‘religieus shoppen’ zijn een pilotproject binnen het bisdom Breda.