Terug naaar Tijdmachine

2003

Eerste steen voor brede school

Naast basisschool De Biencorf aan het Slotjesveld is begonnen met de bouw van wat straks de eerste brede school in Oosterhout moet worden. Deze brede school Slotjes-Midden is een soort proefmodel voor vergelijkbare instellingen die op den duur in Oosterhout moeten verrijzen. Brede scholen moeten vooral een onderdeel worden van de wijk en zullen naast de basisscholen veel meer functies bevatten: peuterspeelzaal, kinderopvang, wijkcentrum, welzijnswerk, kruiswerk, bibliotheek, politie en jeugdzorg.