Terug naaar Tijdmachine

1940

Ambtsgebed in gemeenteraad ingevoerd en afgeschaft

In 1940 wordt het ambtsgebed in de gemeenteraad ingevoerd. Dat gebeurt in de meeste Brabantse gemeenten op verzoek van de katholiek-Brabantse beweging Brabantia Nostra. Maar in de jaren zeventig en tachtig groeien de niet-katholieke fracties. Burgemeester Mater stelt begin 1983 voor, omdat een aantal fracties zich ergert aan het ambtsgebed, het gebed af te schaffen.