Terug naaar Tijdmachine

1940

Lichtreclames in winterse duisternis

De Oosterhouters moeten hun woningen en zakenpanden verduisteren. De Luchtbeschermingsdienst ziet er op toe. Verschillende middenstanders krijgen aanmerkingen van die dienst omdat ze ’s avonds een aanduiding van lichtgevende letters in de etalage plaatsen met de tekst ‘Deze zaak is geopend’. Jan van Bekhoven stelt op 19 november 1940 in de gemeenteraad dat deze reclame voor de middenstanders van groot belang is en verzoekt het College van B&W al het mogelijke te doen om deze lichtreclames te behouden. Die poging zal bij de bezetter geen bijval hebben gekregen, iedere verlichting gaf de geallieerde bommenwerpers een oriëntatiepunt.