Terug naaar Tijdmachine

1941

Joden moeten zich melden

Alle inwoners ‘van joodsche bloede’ moeten zich op het gemeentehuis melden. In Oosterhout reageren drie inwoners. De Duitser Daniel Theodor Einstein wonende op de Zandheuvel en handelaar in zeemleder, Ilse Johanna (Elisabeth Sara) Behr een Duits joods-katholieke vrouw, die als kostgangster inwoont in het St. Josephgesticht aan de Leijsenhoek in afwachting van emigratie naar Brazilië en Johannes Schrauwers uit de Bouwlingstraat, die gewoon katholiek is. Maar omdat zijn oma een joods klinkende naam heeft en uit Duitsland komt, moet hij in Duitsland informeren of zijn voorouders tot de joodse gemeente behoren. Dat blijkt niet het geval. Voor de registratie als jood moet men ook nog één gulden aan leges betalen (vijftig cent was voor de gemeente, de andere helft voor het Rijk).