Terug naaar Tijdmachine

1982

Stadsverwarming in Beemdenbuurt

De raad van 28 oktober 1980 neemt met krappe meerderheid het besluit stadsverwarming in te voeren. B&W produceren vijf kilo papier bij het raadsvoorstel. Maar voor velen in de raad zijn de financiële risico’s te groot. De gemeenteraad dringt in 1982 aan op beheersing van de tarieven. In augustus 1982 worden de opleverde woningen in de Beemdenbuurt (Dommelbergen Zuid II) aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Over de resultaten lopen twee jaar later de meningen uiteen. Volgens het gemeentebestuur kent Oosterhout in den lande de laagste tarieven, de woningstichting stelt juist dat de huurders duur uit zijn. De animo voor stadsverwarming is dan in de gemeenteraad in elk geval behoorlijk gedaald.