Terug naaar Tijdmachine

1982

Onrust over vuilstort Bavel-Dorst

Er duiken steeds meer verhalen op over merkwaardige sterfgevallen van vee dat graast nabij de vuilstort Bavel-Dorst. Jongvee heeft woekeringen aan het beenmerg, oudere koeien vertonen een slechte eetlust, lopen wankel en hebben ademhalingsproblemen. Milieuverenigingen dienen bezwaren in tegen de uitbreiding van de vuilstort. Inwoners van Dorst blokkeren in juli 1982 de poorten van de vuilstort en halen daarmee het NOS-journaal. De uitbreidingen gaan echter door, wel neemt eigenaar de Grontmij enkele maatregelen die de stankoverlast beperken. Pas eind 1992 sluit de vuilstort de poorten.