Terug naaar Tijdmachine

1982

Crisis en bezuinigen

Meer dan 600.000 werklozen zijn er in Nederland. In 1982 sluiten werkgevers en werknemersorganisaties een akkoord over loonmatiging. Met het nieuwe kabinet Lubbers treedt een tijdperk van no-nonsense aan en forse bezuinigingen. In Oosterhout is de politieke consensus verder weg dan ooit. De stagnerende bouw van nieuwe woningen, de bezuinigingen op sport en de komst van een cultureel centrum verdelen de coalitie van CDA, PvdA en Gemeentebelangen. De laatste partij spreekt zich uit tegen een cultureel centrum in crisistijd. Het leidt ertoe dat na de verkiezingen van 1982 Gemeentebelangen uit het college gehouden wordt en de VVD haar intrede doet in B&W.