Terug naaar Tijdmachine

1981

Meer dan 35 jaar gemeentesecretaris

Jos de Kroon, zoon van de directeur van de boterfabriek en gehuwd met een kleindochter van oud-burgemeester Van Poppel, wordt in 1946 gemeentesecretaris, onder burgemeester Van Oers. Gezamenlijk trekken zij eind jaren veertig op naar Den Haag voor wat later het Mgr. Frenckencollege zal worden. In de jaren vijftig is De Kroon ook voorzitter van de KVP-afdeling. Zijn kamer op het stadhuis lijkt soms meer op ‘een magazijn voor het verkiezingsmateriaal’ dan een secretarissenkamer. De immer pijprokende secretaris vervult decennialang een bestuurlijke rol bij de Oosterhoutse bejaardenhuizen. Op 1 september 1981 neemt hij afscheid als gemeentesecretaris.