Terug naaar Tijdmachine

1981

Meer aandacht voor kerkdorpen

Bij de begroting voor 1981 besluit het College van B&W dat er jaarlijks een bestuurlijke ontmoeting met de kerkdorpen zal plaatsvinden. De kerkdorpen zelf laten zich ook steeds meer horen bij het gemeentebestuur. Zo dringt de werkgroep Woningnood Dorst aan op de bouw van vijftig woningwetwoningen op een weiland. En in het eerste dorpenoverleg weet de werkgroep meteen de wethouder een toezegging te ontfutselen. De gemeente koopt in 1981 het oude zusterklooster in Dorst aan om het te verbouwen tot een multifunctioneel gebouw.