Terug naaar Tijdmachine

1914

Leger geeft economische impuls

Het leger gaf de plaatselijke economie een enorme impuls. Alle soldaten waren ingekwartierd en de gezinnen kregen daarvoor een vergoeding. Voor velen was dat een welkome aanvulling op een schamel inkomen. De soldaten gaven (een deel van) hun soldij uit in de plaatselijke horeca; soldaten (en hun paarden) hadden eten en drinken nodig. De plaatselijke middenstand voer er wel bij. Op de Voorhei en in het Bosch waren de huizen te klein en te slecht om soldaten in te kwartieren. Toch kregen ook deze wijken hun economische impuls. Daar waren namelijk de meeste caf├ęs, waar druk gedanst en gedronken werd.