Terug naaar Tijdmachine

1914

Leger brengt leven in de brouwerij

De hier gelegerde militairen hoefden niet te vechten. Daarom organiseerde een ‘Comité voor de Ontspanning en Ontwikkeling van in Oosterhout gekantonneerde Militairen’ voorstellingen en cursussen. De militairen organiseerden op hun beurt (sport)activiteiten waaraan de plaatselijke bevolking kon deelnemen. De meeste activiteiten vonden plaats in het patronaatsgebouw, dat vier jaar lang aan zijn eigenlijke bestemming was onttrokken. In hotel De Koppelpaarden was de grote zaal volop in gebruik voor voordrachten en concerten dikwijls verzorgd door Aurora en Rederijkerskamer Geestbeschaving. Op hun beurt verzorgde de stafmuziek van het leger talrijke concerten in de tuin van hotel De Koppelpaarden, in die van herensociëteit De Eendracht, of op de markt in een kiosk.