Terug naaar Tijdmachine

1914

Leger heeft drinkwater nodig

Vanwege de aanleg van het Wilhelminakanaal was de grondwaterspiegel in het centrum en enkele andere delen van de gemeente fors gedaald. De gemeentelijke pompen gaven te weinig drinkwater voor en leger en bevolking. (Er was nog geen drinkwaterleiging!) Daarom werd er door gebruikers en bewoners van de Arendstraat samen een Nortonpomp geslagen, die voldoende capaciteit had.