Terug naaar Tijdmachine

1914

Belgische vluchtelingen in Oosterhout

Toen de Duitsers op 7 oktober Antwerpen aanvielen, vluchtten veel Belgen massaal naar Nederland. Uiteindelijk zochten meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen hun heil in Nederland, wat erg veel was, gezien de 6,3 miljoen inwoners die Nederland toen telde. In Oosterhout viel de vluchtelingenstroom nogal mee, zeker als je het vergelijkt met Roosendaal en Bergen op Zoom, waar vele tienduizenden Belgen een eerste onderkomen zochten. Er kwamen ongeveer twaalfhonderd vluchtelingen naar Oosterhout. In de loop van november keerden de meeste weer naar huis terug. Op 31 december waren er nog 269 in Oosterhout. Een bijzondere groep vluchtelingen waren de zes broeders en 43 jongens van het juvenaat uit Westmalle. Zij werden ondergebracht in de Sint-Paulusabdij en gingen pas in december 1918 naar huis.