Terug naaar Tijdmachine

1914

Meer arbeiders lid van arbeidersbeweging

De Nederlandse regering subsidieerde vanaf 1914 de werklozenkassen van de bonden met een bedrag per contribuerend lid. Dat gegeven werd later voor arbeiders een belangrijke reden om lid te worden. Desondanks bleef het ledental van de verschillende katholieke gilden klein en was er veel verloop. De vergaderingen en de activiteiten, meest cursussen over godsdienstige of morele onderwerpen, werden slecht bezocht. Veel gilden hadden in 1916 een incompleet of helemaal géén bestuur. Pas toen er in de loop van dat jaar schaarste aan levensmiddelen ontstond en de Gildenbond door de gemeente betrokken werd bij de distributie daarvan, kreeg men een grotere toeloop van leden te verwerken.