Terug naaar Tijdmachine

1914

Een socialistische bond?

In 1914 deed het gerucht de ronde dat 58 grondwerkers zich aangesloten hadden bij een socialistische bond, bij ‘de syndicalisten van Lantzing’. De geestelijkheid probeerde alles om dat te verhinderen. Het gevaar werd kennelijk afgewend, want een paar maanden later kon men een R.K. Bond voor Grondwerkers verwelkomen. A. van Bijnen, zelf grondwerker, werd voorzitter.