Terug naaar Tijdmachine

1914

Hoofdkwartier Nederlands Veldleger in villa Mathilda

Op 1 augustus 1914 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. Op 6 oktober werd het hoofdkwartier van het Veldleger gevestigd in Villa Mathilda in Oosterhout. Het leger koos Oosterhout omdat de commandant van het Veldleger zijn troepen daar, mochten de Duitse troepen vanuit België doorstoten naar Nederland, goed onder controle kon houden. Tegelijk kon hij, als de strijd ongunstig zou verlopen, via Geertruidenberg op de vesting Holland terugvallen. Bovendien was bij oefeningen in de achttiende en negentiende eeuw gebleken dat Oosterhout voor het onderbrengen van officieren en manschappen bijzonder geschikt was. Er waren voldoende hotels en pensions voor de officieren, terwijl er ook een ruime hoeveelheid cafés was. Het hoofdkwartier bleef tijdens de hele oorlog in Oosterhout gevestigd. Enkele kleinere legeronderdelen waren gestationeerd in de kerkdorpen.