Terug naaar Tijdmachine

1914

R.K. Kiesvereniging wil geen bondsleden in gemeenteraad

Chr. van Raay, voorzitter van de R.K. Volksbond, stelt zich kandidaat voor het invullen van een tussentijdse vacature in de raad. Die was ontstaan door het overlijden van wethouder Kunst. Van Raay deed dat tegen de zin van het bestuur in, naar verluidt omdat het bestuur een onderwerp dat door Van Raay aan de orde was gesteld, niet ter sprake wilde brengen. Het bestuur plaatste hem niet op de verkiezingslijst.