Terug naaar Tijdmachine

1913

Volksbond wordt Gildenbond

De landelijk R.K. Volksbond, die zowel de belangen van werkgevers als werknemers wilde behartigen, functioneerde niet goed. De belangen waren te tegenstrijdig. Daarom werd de Volksbond omgezet in een (landelijke) R.K. Gildenbond met plaatselijke afdelingen. De plaatselijke Gildenbond verenigde de plaatselijke gilden van houtbewerkers, typografen enz. In de hele gemeente Oosterhout had de bond in 1913 ongeveer 250 leden.