Terug naaar Tijdmachine

1941

Anti-Duitse leuzen op muren

Burgemeester De van der Schueren laat in een bekendmaking weten dat ‘op muren, schuttingen en andere dergelijke objecten geen opschriften mogen worden aangebracht, welke als Duitsch-vijandig kunnen worden aangemerkt. Zij, die zich aan dergelijke handelingen schuldig maken, en naar mijn indruk vooral onder de jeugd moeten worden gezocht, zullen worden opgespoord. Ik doe daarom een beroep op alle ouders en verzorgers van kinderen om de jeugd te wijzen op het verkeerde en nuttelooze van dergelijke baldadigheid, die geen enkel waarachtig belang van ons volk dient en in strijd is met de houding, welke tegenover de bezettende macht in acht genomen dient te worden’.