Terug naaar Tijdmachine

1941

Hulp aan Belgische en Rotterdamse kinderen

De voedselsituatie tijdens de eerste oorlogsjaren is in vergelijking met andere landen in Nederland goed. De distributiemaatregelen van de overheid werken redelijk. In het voorjaar van 1941 koopt de gemeente Oosterhout in de haven van IJmuiden een grote hoeveelheid zeevis (wijting) op, die gretig aftrek vindt bij de bevolking. Op 1 mei 1941 arriveren 22 Belgische kinderen, die in verband met de voedselschaarste in eigen land naar Nederland worden uitgezonden om daar aan te sterken. Rotterdamse kinderen worden vanaf november 1941 in Oosterhoutse gezinnen geplaatst door bemiddeling van de katholieke kerk.